Využijte dech života ve svůj vlastní prospěch. Bez dechu života – prány – nemůžete žít.

-Yogi Bhajan-

Dech je to, co nám dává život. Život je to, co se děje mezi prvními nádechem a posledním výdechem. A stejně jako pumpuje naše srdce, nikdy se během našeho života nezastaví.

Stejně jako srdce, dýchání se děje přírodně a automaticky. Na rozdíl od frekvence srdce, rychlost dýchání můžeme kdykoli změnit. Zpomalení dechu přímo ovlivňuje náš mozek: když si svůj dech začneme uvědomovat a začneme pomalu a hluboce nadechovat a vydechovat, zpomalí se naše mysl. Pomáhá nám to usnadnit stavy strachu, úzkosti, stresu a přenést se do přítomného okamžiku – tady a teď.

V józe se nazývá práce s dechem a dechová cvičení – pranayama: prana = životní síla, ayama = roztáhnout nebo rozšířit. Pomocí dechu můžeme nejen uklidnit svou mysl, ale také zvýšit naši pránu, životní energii.

Prana je pro pro jogíny jako energie Chi / Qi v čínské medicíně. Je to životní síla, která nás všechny oživuje. Je to to, co nám dává život.

Když používáme různá pranayamová cvičení, rozšiřujeme a zvyšujeme naši pranu. Bez správného kultivování naší prany se můžeme cítit unavený, vystresovaný, vyhořelý, vystrašený, nemocný a depresivní. Když pracujeme s dechem specifickým způsobem, můžeme snížit ztuhlost a stagnaci, onemocnění a mentálně ulevit našemu tělu od stresu, což vede ke zvýšení zdraví a vitality v našem životě.

Mysl následuje dech a tělo následuje mysl. Proto v józe vnímáme dech na prvním místě, chceme-li změnit náš život. Je zdarma a dá se dělat leckdy a leckde!

Průměrná osoba se nadechne 14 až 20-krát za minutu. Vědci tvrdí, že je to třikrát více, než bychom měli, abychom se cítili dobře.

Co se začne dít s naším tělem a myslí, když zklidníme náš dech:

  • 8 nádechů za minutu:

Cítíme se více zrelaxovaný, méně vystresovaný a zvýší se nám duševní uvědomění. To může vyvolat řetězovou reakci, která spustí také léčení těla. Je také ovlivněn parasympatický nervový systém – kdy přecházíme z módu bojuj nebo uteč k uvolnění.

  • 4 nádechy za minutu:

Začneme vnímat pozitivní posun na mentální úrovni, intenzivní povědomí, zvýšení vizuální jasnosti a vnímavosti těla. Hypofýza a epifýza se začnou koordinovat na zvýšené úrovni a vytvářejí meditační stav.

  • Jeden nádech za minutu:

Zažijeme rovnováhu mezi levou a pravou hemisférou, snižuje úzkosti, strachu a starosti, budeme se cítit více v přítomnosti. Také se nám otevírá možnost hlubšího propojení s duší / zdrojem a zvyšují se naše intuitivní schopnosti.

Dech také ve velké míře ovlivňuje náš nervový systém. Autonomní nervový systém řídí sympatické (boj nebo útěk) a parasympatické reakce (odpočinek a obnovení) našeho těla. To ovlivňuje srdeční frekvenci a trávení a připravuje tělo na potenciální hrozby. Kdysi to fungovalo, abychom přežili, když útěk před medvědem byl skutečnou hrozbou a realitou – ale teď může být „stresorem“ cokoli, od e-mailů přes provoz až po upozornění v telefonu. Dnes jsou naše nervové systémy přetíženy v důsledku moderních technologií.

Vědci se domnívají, že zrychlené dýchání naráží na náš mozek vyšší rychlostí, což spouští aktivaci sympatického nervového systému. To spouští stresové hormony, srdeční tep, krevní tlak, svalové napětí, produkci potu a úzkost. Zpomalení dýchání vyvolává parasympatickou reakci, čímž nastane opačný efekt a dojde k relaxaci, uklidnění a duševní jasnosti.

Pranayama je velmi důležitá součást Kundalini jógy. Velká část jógových sestav a meditaci obsahuje specifické dechy. Nejčastěji se používají: plný hluboký dech, dech ohně a zádrže dechu. Mohou být použity samostatně nebo jako součást různých cvičení.

Ovládnutí svého dechu je základem pro udržení dobrého zdraví a vitality, zvětšení škály emocí, ovládnutí nálad, rozvoj soustředění a podporu pocitu napojení. V kundalini józe zkoumáme a odstraňujeme návyk ignorovat dech.

Dech je v souladu s pohybem. Vědomě vnímáme dech i své tělo. Jsme TEĎ a TADY..

Pro Liliovník sestavila a přeložila Martina Letavajová, skvělá lektorka kundalini jógy.

Zdroj:

https://3ho.org/article/the-power-of-breath/